Evidencija neplaćene putarine u Francuskoj (CNP – Constatation de non paiement)

Od marta 2023. vaša DKV kartica više nije prihvaćena kod francuskih naplatnih operatera. Međutim, još uvek smo u mogućnosti da vam pomognemo!

Ovde ćemo Vam pokazati kako da brzo i jednostavno platite neizmirene CNP karte.

Izmirite svoju CNP kartu u dva koraka

1. Proverite ko je izdao CNP kartu

Proverite koji operater autoputa Vam je izdao CPN kartu.

2. Platite CNP kartu

Kliknite na odgovarajućeg operatera autoputa koji je izdao Vašu CNP kartu i izvršite plaćanje:

APRR / AREA:

Rok plaćanja: 8 dana

Način plaćanja: Kreditnom karticom on-lajn

Pružalac usluge naplate putarine

Uputstva za plaćanje

VINCI Autoroutes – Cofiroute / Arcour / ASF / Escota:

Rok plaćanja: 15 dana

Način plaćanja: Kreditnom karticom on-lajn

Pružalac usluge naplate putarine

Uputstva za plaćanje

SANEF / SAPN

Rok plaćanja: 10 dana

Način plaćanja: Bankovni transfer

Uputstva za plaćanje

Ako plaćate kreditnom karticom on-lajn, primićete račun u digitalnoj formi direktno na web-stranici operatera. Ako plaćate bankovnim transferom, u slučaju potrebe obratite se operatoru autoputa (videti uputstva).

Naša preporuka za proizvod

Toplo Vam preporučujemo da se što pre prebacite na uređaj za naplatu putarine kompanije DKV. Time Vam garantujemo da će sve proteći bez ikakvih problema i automatsko plaćanje putarine u Francuskoj.

Počnite da koristite naše uređaje za naplatu putarine već danas

Naša preporuka za proizvod

Toplo Vam preporučujemo da se što pre prebacite na uređaj za naplatu putarine kompanije DKV. Time Vam garantujemo da će sve proteći bez ikakvih problema i automatsko plaćanje putarine u Francuskoj.

Počnite da koristite naše uređaje za naplatu putarine već danas

Česta pitanja – Imate pitanja?

Mi imamo odgovore.

Klijente na nedeljnom nivou obaveštavamo e-poštom o neplaćenim CNP kartama. Ova e-pošta se šalje samo ako još uvek ima neplaćenih karata.

Izbor načina plaćanja (kreditna kartica ili bankovni transfer) zavisi od pružaoca usluge. Za vas smo naveli precizne detalje svake opcije plaćanja u našim uputstvima za plaćanje.

Rok plaćanja zavisi od operatera autoputa. Na svakoj CNP karti možete naći ove informacije.

  • Nemojte platiti CNP kartu!
  • Pošaljite nam detalje o registarskim tablicama odgovarajućeg/-ih motornog/-ih vozila i CNP brojeve putem e-pošte na FM-DKV-TOLL-FR-CNP@dkv-euroservice.com.
  • Protiv vlasnika ovog vozila pokrenućemo zakonski postupak.

Pored iznosa CNP karte, naplaćuje se i kazna od najmanje 20 evra po CNP karti i pokreće se zakonski postupak protiv vlasnika odgovarajućeg vozila.