DKV APP&GO -
Najčešća pitanja

person holding mobilephone with DKV App on it

Ovde ćete pronaći odgovore na najčešća pitanja o DKV APP&GO

Ja sam vozač i imam pitanje u vezi moje digitalne DKV KARTICE

Nažalost, još uvek nije moguće da vi kao upravljački program sami kreirate DKV Mobility App nalog. Zbog toga se obratite menadžeru flote i neka kreira nalog upravljačkog programa u DKV KOKPITu i dodeli vašu DKV KARTICU. Zatim ćete primiti e-poruku sa početnom lozinkom. Čim ovo promenite, možete se prijaviti u aplikaciju za mobilnost DKV sa vašom e-adresom i ličnom lozinkom.

Mape možete videti i koristiti samo u aplikaciji koju vam je menadžer flote prethodno dodelio u DKV COCKPIT-u. Ako mapa nije prikazana u oblasti "Moje DKV mape", obratite se menadžeru voznog parka.

Ukoliko ne možete da vidite nijednu karticu u aplikaciji, iako su vašem korisniku dodeljene kartice u DKV KOKPITU, molimo vas da nas kontaktirate putem mobile-apps@dkv-mobility.com .

Skeniranje kartice je pojednostavljeni pristup DKV aplikaciji za mobilnost koja vam omogućava pristup izabranim uslugama. Ceo opseg funkcionalnosti aplikacija vam je dostupan samo kada vaš menadžer flote podesi nalog za vas. Zatim možete da koristite ovaj nalog da biste se redovno prijavljivali u aplikaciju.

Odeljak "Moje DKV kartice" u vašem profilu pruža vam obilje dodatnih informacija o karticama.

Na primer, menadžer vaše flote ima različite opcije u COCKPIT-u za kontrolu korišćenja kartica vaše kompanije. Da bismo vas obavestili da li je vaša kartica trenutno spremna za upotrebu, prikazaćemo vam režim (uvek aktivan, kontrola radnog dana, na zahtev, pauziran) i trenutni status kartice (aktivan/pauziran).

Ako kliknete na mapu, pronaći ćete više detalja.

Ako vidite ovo dugme, menadžer voznog parka je podesio karticu na režim "Na zahtev". To znači da prvo morate da aktivirate mapu putem aplikacije da biste mogli da je koristite. Nakon definisanog vremenskog prozora, mapa će ponovo biti pauzirana.

Vaš menadžer voznog parka/dispečer može da dodeli određeni budžet vašoj kartici. Ako je budžet iscrpljen, kartica više ne može da se koristi. Kako bi znali svoj raspoloživi budžet pre procesa dopune goriva, pokazujemo im da je budžet i dalje dostupan u aplikaciji.

Ovde nisu prikazana dnevna, nedeljna ili mesečna ograničenja, koja se takođe mogu postaviti u DKV Cockpit.

Ovde nabrajamo samo transakcije koje su napravili sa pametnim telefonom putem APP&GO-a. Ovo je iz tehniиkih razloga.

Želeo bih da dopunim gorivo app&GO mobilom

Filtrirajte za benzinske pumpe i dodatno izaberite filter "APP&GO". Kako u prikazu mape, tako i na listi stanica, sada ćete videti samo benzinske pumpe na kojima možete da koristite APP&GO.

Pored toga, APP&GO servisne stanice u aplikaciji možete prepoznati pomoću dugmeta "Plati beskontaktno ovde", koje ćete pronaći u detaljima stanice i koje takođe možete koristiti za pokretanje procesa dopune goriva.

 1. Korišćenje APP&GO filtera za servisne stanice u DKV aplikaciji za mobilnost
 2. Jednom na benzinskoj pumpi otvorite detalje o stanici i započnite APP&GO proces tako što ćete kliknuti na dugme "Plati beskontaktno ovde".
 3. Aplikacija će vas sada voditi kroz proces dopune goriva.
 4. Uspešno dopunjavanje goriva i autorizacije biće prikazano u aplikaciji na kraju procesa.
 5. Vozite opušteno - račun za dostavu ćete dobiti povoljno putem e-maila.

Postoje oba procesa:

 • prvo ovlasti maksimalnu količinu goriva, zatim dopunu goriva,
 • prvo dopunite gorivo, a zatim odobrite iznos.

Koja procedura se koristi zavisi od tehničkih uslova na servisnoj stanici. U svakom slučaju, DKV aplikacija za mobilnost vas automatski vodi kroz proces, tako da ne morate da brinete o ovome.

Kilometraža se može uneti pri svakom dopunjavanje goriva pomoću APP&GO. Unos je opcionalan.

Ne, ovo nije neophodno sa APP&GO. Budući da se u aplikaciju prijavite unaprijed s računom i lozinkom, dodatni PIN nije potreban.

Već tokom procesa dopune goriva, radnik benzinske pumpe vidi u svom POS sistemu da je proces dopune goriva započet na mobilnoj osnovi. Čim transakcija bude uspešno odobrena i proces dopune goriva završen, ove informacije se prenose i na kasu i proces je označen kao završen. I kasa i benzinska pumpa su sada ponovo besplatne za sledeće dopunjavanje goriva.

Ako imate još jednu karticu dostupnu u aplikaciji, možete ponovo pokušati transakciju pomoću ove kartice. Ako su vaši pokušaji neuspešni, uvek imate mogućnost plaćanja dopune goriva svojom DKV karticom na blagajni/automatskoj benzinskoj pumpi. Međutim, ako vaša kartica podleže ograničenjima (npr. ograničenje radnog dana, prekoračeno ograničenje), transakcija će biti odbijena i u aplikaciji i na kasi.

Ne, to ne sme da se desi.

Odmah nakon uspešnog procesa dopune goriva APP&GO, dobićete račun za isporuku na e-mail adresu sa kojom ste prijavljeni u aplikaciju. Pored toga, možete da pristupite i svim APP&GO računima za dostavu putem vašeg profila u aplikaciji.

Slanje potvrde o gorivu može trajati do 5 minuta. Ako do tada još uvek niste dobili potvrdu o gorivu, proverite fasciklu SPAM. Druga mogućnost je da prikažete sve potvrde u aplikaciji.

Napomena: Potvrda o gorivu je samo za vaše informacije. Faktura će biti poslata poslodavcu kao i obično.

Želeo bih da naplatim APP&GO mobilni

Filtrirajte stanice za punjenje i dodatno izaberite filter "APP&GO". Kako na mapi, tako i na listi stanica, sada će vam biti prikazane samo stanice za punjenje na kojima možete da punite preko APP&GO-a.

Čim se ulogovate u aplikaciju DKV Mobility i budete u neposrednoj blizini stanice za punjenje, proces punjenja možete započeti uskladištenom DKV KARTICOM +Charge. Da biste to uradili, dodirnite dugme "Započni punjenje" u detaljima stanice.

 1. Proverite da li su filteri još uvek aktivni. To može dovesti do toga da neki rezultati ne budu prikazani.
 2. Zatvorite aplikaciju u potpunosti i otvorite je ponovo. Podaci će biti ponovo učitani.
 3. Deinstalirajte aplikaciju i ponovo je instalirajte. Pažnja: Deinstalacija će izbrisati sve omiljene lokacije.

Kontinuirano radimo na proširenju mreže za punjenje. Ukoliko primetite stanicu koja prihvata DKV KARTICU +Naplata, ali nije navedena u aplikaciji, rado ćemo vas čuti (adresu i operatera) putem mobile-apps@dkv-mobility.com

Neki operateri nam još uvek nisu poslali svoje cene. Ako to primetite, dobrodošli ste da nam pošaljete nagoveštaje (adresa, operater, ID) mobile-apps@dkv-mobility.com

Radimo na tome da pokažemo dostupnost sa što manje kašnjenja.

Nažalost, iz tehničkih razloga, pokretanje procesa punjenja još uvek nije moguće u celoj mreži za punjenje. Konstantno radimo na valjanju funkcije za više stanica za punjenje.

 1. U aplikaciji DKV Mobility možete da koristite filtere da biste pronašli željenu stanicu za punjenje i da biste se pogodno kretali do nje.
 2. Zatim izaberite stanicu za punjenje na kojoj se nalazite.
 3. Kliknite na 'Počnite sa punjenjem'.
 4. Sada povežite vozilo sa stanicom za punjenje pomoću kabla za punjenje. Proces punjenja je sada zvanično počeo.
 5. Proces punjenja se završava čim prevučete prstom preko dugmeta "Završi punjenje" u aplikaciji.
 6. Samo uрi u kola i vozi dalje! Transakcija se zatim prikazuje u istoriji učitavanja aplikacije.

Napomena: Trenutno još uvek nije moguće uneti kilometražu za procese punjenja.

Ako imate još jednu karticu dostupnu u aplikaciji, možete ponovo pokušati transakciju pomoću ove kartice. Ako su vaši pokušaji neuspešni, naše kolege na vrućoj liniji mušterija će vam rado pomoći. Možete ih pronaći na matičnoj stranici aplikacije DKV Mobility.

Nakon uspešnog procesa APP&GO punjenja, rezime transakcije se automatski kreira u istoriji punjenja DKV aplikacije za mobilnost. Rezimeu možete pristupiti preko "Profil" > "Transakcije".

Napomena: Istorija punjenja je samo za vaše informacije. Faktura će biti poslata poslodavcu kao i obično.

Radimo na integraciji QR kod skenera.

Upomoć, imam problema sa APP!

Proverite internet vezu. Ako radi, potpuno zatvorite aplikaciju i ponovo je pokrenite. Ako to ne popravi, deinstalirajte aplikaciju i ponovo je instalirajte iz prodavnice.

Ukoliko problem potraje, molimo vas da nas kontaktirate na mobile-apps@dkv-mobility.com .

Prvo proverite internet vezu. Ako radi, napustite aplikaciju i ponovo je pokrenite. Ako ovo ne pomogne, deinstalirajte aplikaciju jednom i ponovo je instalirajte pomoću ove veze.

Ukoliko problem potraje, molimo vas da nas kontaktirate na mobile-apps@dkv-mobility.com .

Uverite se da imate radnu internet vezu i da vaš pametni telefon dozvoljava kolačiće. Ovo je neophodno za uspešno prijavljivanje na aplikaciju.

Ukoliko nakon registracije budete preusmereni na stranicu za prijavljivanje našeg partnera PSSE, kontaktirajte nas na mobile-apps@dkv-mobility.com .

Ovo je nova verzija aplikacije koja nudi promenjena podešavanja. Da biste optimalno koristili aplikaciju, morate ponovo da izvršite pojedinačne postavke nakon ažuriranja. Posle toga, ovo će biti sačuvano.

Ovo je nova verzija aplikacije koja koristi pojednostavljeni sistem omiljenih lokacija. Migracija starih omiljenih lokacija nije moguća.

Prvo proverite da li koristite trenutnu verziju aplikacije. Ukoliko i dalje vidite netačne cene ili podatke nakon ažuriranja , pošaljite nam e-poruku i obavestite nas na koju benzinsku pumpu ili stanicu za punjenje je pogođena. mobile-apps@dkv-mobility.com

Ja sam upravnik voznog parka i imam pitanje digitalne upotrebe DKV KARTICE

Brojne funkcije DKV Mobility aplikacije dostupne su samo prijavljenim korisnicima. Upravljačkim programima je stoga potreban odgovarajući korisnički nalog. Ovo još uvek ne mogu da kreiraju sami vozači, već ih morate kreirati u KOKPITU:

 1. Kreirajte korisnički nalog za upravljački program u administraciji korisnika u COCKPIT-u. Kada to uradite, uverite se da ste izabrali opciju "Upravljački program" kao ulogu u preduzeću.
 2. Sada novom korisniku dodelite kartice koje delite sa njima za korišćenje aplikacija.
 3. Upravljački program sada prima automatski generisanu e-poštu sa početnim pristupom podacima. Čim dodeli novu ličnu lozinku, može da se uloguje u aplikaciju sa njom. U oblasti „Moje DKV kartice“ korisnik će sada pronaći sve kartice koje ste mu dodelili.

Napomena: Ako imate bilo kakvih pitanja o tačnoj proceduri ili mogućnostima instalacije korisnika na veliko, menadžer naloga će vam rado pomoći.

Dodeljivanjem uloge "Upravljački program" korisniku obezbeđujete da upravljački program nema nikakva prava iz KOKPITA. Prijavljivanje je stoga potencijalno moguće, ali on vidi samo belu stranicu.

Upravljački programi mogu da koriste samo one kartice u aplikaciji koju ste im aktivno dodelili putem KOKPITA. Čim opozovete kartice, one više nisu dostupne za korišćenje od strane upravljačkog programa u aplikaciji.

Dobićete novu karticu kao i obično. Ako se razmena odvija u običnoj razmeni kartica, kartica naslednika se automatski ponovo dodeljuje korisniku. Ako je do razmene doći iz drugih razloga, ponovo dodelite karticu korisniku.

U oba slučaja, sve transakcije i potvrde izvršene sa starom karticom putem aplikacije i dalje se mogu prikazati u vašoj aplikaciji DKV Mobility.

APP&GO transakcije se izmire putem kolektivne naplate na isti način na koji ste navikli iz plaćanja fizičkim karticama.

Izdavanje ili povlačenje karata odvija se u roku od nekoliko sekundi.

Ne, povlačenje ovlašćenja jednostavno znači da kartica više ne može da se koristi. Potvrde ostaju vidljive upravljačkom programu u aplikaciji.

Imam opšte pitanje!

Pomoću APP&GO-a možete da dopunite gorivo i naplatite bez gotovine koristeći pametni telefon: autorizujte - dopunite gorivo/naplatite - nastavite svoje putovanje. Na taj način ćete dugo čekati ili čekati u redu i omogućava vam da svoje putovanje nastavite na opušten način.

Da. APP&GO je naša besplatna usluga tako da vaši vozači mogu da koriste i svoju DKV KARTICU virtuelno.

Naša aplikacija je u skladu sa najnovijim tehničkim bezbednosnim standardima.

Pored toga, korišćenje kartice je moguće samo za prijavljene korisnike. Kombinacija e-adrese i lozinke zamenjuje PIN karticu ovde. Mobilne kartice korisnici mogu da koriste samo ako ste im ih prethodno dodelili putem KOKPITA.

 • Ušteda vremena: Nema više čekanja u redu, jer DKV karticu koristite direktno preko pametnog telefona na benzinskoj pumpi.
 • Sećate se PIN-a? - Nije neophodno! Povoljno ovlastite količinu goriva putem otiska prsta/FaceID-a
 • Digitalno upravljajte potvrdama o gorivu: Račun za isporuku dobijate direktno putem aplikacije i e-pošte. To znači da više ne morate da čuvate papirne potvrde.
 • Zadržite pregled: Na listi transakcija možete da prikažete sve APP&GO transakcije sa računom za isporuku u bilo kom trenutku.

U slučaju problema prilikom dopune goriva/punjenja, uvek se možete obratiti sledećem broju telefona: 00800 365 24 365 .

Za opšta pitanja obratite se menadžeru naloga.