Słowacja SK
Toll Bridge Słowacja


Opłaty drogowe na Słowacji – rejestracja

Rejestracja w 4 prostych krokach

Icon document

1. Wypełnij formularz klienta

Płatności pre-paid

Formularz (PDF)

Płatności post-paid

Formularz (Excel)

Icon dokument

2. Dodatkowe dokumenty

Następujące dokumenty są wymagane w celu rejestracji zarówno w systemie płatności pre-paid, jak i post-paid:

 • wyciąg z rejestru działalności gospodarczej (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy),
 • potwierdzenie klasy emisji spalin (jeśli nie określono w dokumentacji pojazdu),
 • dokumenty pojazdu,
 • dane konta bankowego,
 • pełnomocnictwo – jeśli wymagane,
 • and the national ID card of the signatory
 • numer NIP,
 • dowód osobisty podpisującego.

Icon sent out

3. Skontaktuj się ze swoim opiekunem w DKV

Prosimy o wysłanie zamówienia bezpośrednio do Państwa opiekuna w DKV. Jeśli nie posiadacie Państwo danych kontaktowych, prosimy o znalezienie tej informacji we właściwym dla Państwa przedstawicielstwie DKV .

Ważne: Dokumenty przesyłane do DKV drogą pocztową muszą być oryginałami. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby były one podpisane, a w niektórych przypadkach także podstemplowane.

Icon app

4. Odbierz urządzenie pokładowe

Urządzenia pokładowe są udostępniane bezpośrednio przez operatora systemu SkyToll po rozpatrzeniu wniosku rejestracyjnego. Urządzenia są wysyłane kurierem (jeśli odbiorca opłaca dostawę) lub udostępniane w tzw. punktach kontaktowych lub punktach dystrybucji (w tym celu na dodatkowym arkuszu wniosku rejestracyjnego należy zaznaczyć preferowany sposób dostawy urządzenia).

Zestawienie graficzne punktów kontaktowych oraz dystrybucyjnych (PDF)

Ważne:

 • Zwrot urządzeń odbywa się wyłącznie w punktach sprzedaży (Points of Sale) (POS).

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące instalacji urządzeń pokładowych i zakupu zestawu montażowego prosimy kierować bezpośrednio do Słowackiego Stowarzyszenia Firm Transportowych:

ČESMAD Slovakia

Sposoby rozliczania opłat

Rozliczenie pre-paid

Wypełniony formularz płatności pre-paid należy przedłożyć w punkcie kontaktowym lub w punkcie dystrybucji. Urządzenia pokładowe do rozliczania opłat na zasadzie pre-paid są wydawane bezpośrednio w punktach sprzedaży. Rozliczanie opłat drogowych na Słowacji można rozpocząć natychmiast po uzupełnieniu stanu środków.

Rozliczenie post-paid – bezpłatna rejestracja

W przypadku płatności post-paid opłaty są rejestrowane i następnie rozliczane za pomocą DKV CARD. Jest to metoda szczególnie polecana w przypadku przewoźników regularnie jeżdżących po słowackich drogach.

Należy uwzględnić obie wersje OWH:

OWH operatora systemu poboru opłat drogowych Skytoll (PDF)

OWH państwowego operatora autostrad NDS (PDF)

person am laptop

Zamawianie kolejnych urządzeń pokładowych

W przypadku zamówienia kolejnych urządzeń prosimy o całkowite wypełnienie poniższego formularza: Formularz zamówienia

Ponadto należy dostarczyć:

 • kopię dowodu rejestracyjnego / karty pojazdu każdego z pojazdów,
 • potwierdzenie klasy emisji spalin (np. certyfikat CEMT), jeżeli nie została odnotowana w dowodzie rejestracyjnym.

reperatur motor

Zwrot urządzeń pokładowych

Urządzenia do rozliczania opłat na zasadzie pre-paid należy zwrócić do punktów sprzedaży (POS) (punktów kontaktowych lub sprzedaży). Urządzenia do rozliczania opłat na zasadzie post-paid można zwrócić w punktach kontaktowych.