PL PL
Polish Toll Bridge


Opłaty drogowe w Polsce – rejestracja

Wysyłka urządzeń viaTOLL poza terytorium Polski jest możliwa w przypadku zamówienia 10 lub więcej sztuk. W pozostałych przypadkach urządzenia można odebrać w punktach sprzedaży (POS).

Rejestracja w 4 prostych krokach

Icon sent out

3. Dodawanie ważnych dokumentów

Należy załączyć i przesłać następujące dokumenty:

 • kopię wyciągu z rejestru działalności gospodarczej / zgłoszenia działalności gospodarczej;
 • potwierdzenie nadania numeru NIP, jeśli nie zostało zawarte w wyciągu z rejestru działalności gospodarczej;
 • kopię dowodu osobistego osoby podpisującej umowę;
 • kopię dowodu rejestracyjnego / karty pojazdu każdego z pojazdów;
 • potwierdzenie klasy emisji spalin (np. certyfikat CEMT), jeżeli nie została odnotowana w dowodzie rejestracyjnym.
 • Pełnomocnictwo z instrukcją wypełniania (PDF)

(należy wypełnić wyłącznie, gdy osoba zamawiająca lub odbierająca urządzenie viaBOX nie jest właścicielem firmy/ zarządzającym firmą).

Przy wydruku dokumentów rejestracyjnych należy zwrócić uwagę, aby nie znajdowały się na nich żadne symbole zawarte we wzorcach wypełniania formularzy.

Icon client in front of laptop

4. Oryginały dokumentów

Płatności post-paid: Prosimy o wysłanie zamówienia bezpośrednio do Państwa opiekuna w DKV. Jeśli nie posiadacie Państwo danych kontaktowych, prosimy o znalezienie tej informacji we właściwym dla Państwa przedstawicielstwie DKV .

Płatności pre-paid: Pełną dokumentację należy dostarczyć do jednego z punktów dystrybucji lub punktu informacyjnego.

Rozliczenie: płatności pre-paid lub post-paid

Należy wybrać jeden z dwóch sposobów rozliczania opłat drogowych w Polsce:

man in front of a laptop

Płatności pre-paid

W przypadku płatności pre-paid należy nabyć urządzenie Pre-Pay Box, przedkładając DKV CARD. Stan środków przeznaczonych do rozliczania opłat drogowych w urządzeniu zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem jazdy. W tym celu kierowca powinien udać się do punktu dystrybucji urządzeń viaBOX w Polsce.

Płatności post-paid

W przypadku płatności post-paid przez system poboru opłat rejestrowana jest liczba faktycznie przejechanych kilometrów. Opłaty są następnie wygodnie rozliczane za pomocą urządzenia pokładowego viaBOX – bez konieczności ciągłego uzupełniania środków.

person fills out a document

Urządzenie pokładowe systemu viaToll

 • Urządzenie pokładowe wydawane jest za pobraniem kaucji w wysokości ok. 30 EUR (120 PLN),
 • która zostanie zwrócona w momencie zwrotu urządzenia. Istnieje możliwość opłacenia kaucji przy użyciu DKV Card!
 • Do odbioru urządzenia viaBox wymagane są: numer rejestracyjny oraz oryginały dokumentów pojazdu lub kopie wraz z pełnomocnictwem.

Zwrot urządzeń pokładowych

Urządzenia pokładowe pre-paid należy zwracać do punktów sprzedaży (POS). Należą do nich punkty kontaktowe, dystrybucyjne oraz przygraniczne punkty dystrybucyjne. Urządzenia pokładowe post-paid należy zwracać, wysyłając je bezpośrednio do DKV w Ratingen.

Zamawianie dodatkowych urządzeń viaBOX

Aby zamówić dodatkowe urządzenia viaBOX, należy wypełnić następujące formularze:

Można skorzystać z jednej z poniższych opcji:

 • przesłać listę pojazdów (należy podpisać każdą stronę) bez konieczności wypełniania wniosku o wprowadzenie zmian lub
 • wypełnić i podpisać wniosek o wprowadzenie zmian. Nie ma obowiązku podpisywania listy pojazdów. Jest to wariant szczególnie polecany dla klientów, którzy chcą wprowadzić zmiany w rejestracji dużej liczby pojazdów

Ponadto należy dostarczyć:

 • kopię dowodu rejestracyjnego / karty pojazdu każdego z pojazdów,
 • potwierdzenie klasy emisji spalin (np. certyfikat CEMT), jeżeli nie została odnotowana w dowodzie rejestracyjnym.

Prosimy o wysłanie zamówienia bezpośrednio do Państwa opiekuna w DKV. Jeśli nie posiadacie Państwo danych kontaktowych, prosimy o znalezienie tej informacji we właściwym dla Państwa przedstawicielstwie DKV.

Uwaga:

Należy wypełnić dwa egzemplarze umowy klienckiej, a następnie podpisać je w wyznaczonych miejscach. Jeden egzemplarz należy odesłać na adres DKV, drugi egzemplarz pozostaje u klienta. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim oddziałem DKV! Ogólne Warunki Handlowe oraz pozostałe informacje są dostępne na stronie: http://www.viatoll.pl

Poproś o oddzwonienie

Chcesz skorzystać również z zalet DKV? Z przyjemnością oddzwonimy do Ciebie.

Witaj !

Podaj nazwę firmy.

Wprowadź liczbę pojazdów.

Podaj swój numer telefonu, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Wprowadź swój kod pocztowy.

Zaakceptuj naszą politykę prywatności.

Przeczytaj tutaj Politykę prywatności.

* Pole wymagane