PL PL
Polish Toll Bridge


Opłaty drogowe w Polsce – rejestracja

Wysyłka urządzeń viaTOLL poza terytorium Polski jest możliwa w przypadku zamówienia 10 lub więcej sztuk. W pozostałych przypadkach urządzenia można odebrać w punktach sprzedaży (POS).

Rejestracja w 4 prostych krokach

Icon sent out

3. Dodawanie ważnych dokumentów

Należy załączyć i przesłać następujące dokumenty:

 • kopię wyciągu z rejestru działalności gospodarczej / zgłoszenia działalności gospodarczej;
 • potwierdzenie nadania numeru NIP, jeśli nie zostało zawarte w wyciągu z rejestru działalności gospodarczej;
 • kopię dowodu osobistego osoby podpisującej umowę;
 • kopię dowodu rejestracyjnego / karty pojazdu każdego z pojazdów;
 • potwierdzenie klasy emisji spalin (np. certyfikat CEMT), jeżeli nie została odnotowana w dowodzie rejestracyjnym.
 • Pełnomocnictwo z instrukcją wypełniania (PDF)

(należy wypełnić wyłącznie, gdy osoba zamawiająca lub odbierająca urządzenie viaBOX nie jest właścicielem firmy/ zarządzającym firmą).

Przy wydruku dokumentów rejestracyjnych należy zwrócić uwagę, aby nie znajdowały się na nich żadne symbole zawarte we wzorcach wypełniania formularzy.

Rozliczenie: płatności pre-paid lub post-paid

Należy wybrać jeden z dwóch sposobów rozliczania opłat drogowych w Polsce:

man in front of a laptop

Płatności pre-paid

W przypadku płatności pre-paid należy nabyć urządzenie Pre-Pay Box, przedkładając DKV CARD. Stan środków przeznaczonych do rozliczania opłat drogowych w urządzeniu zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem jazdy. W tym celu kierowca powinien udać się do punktu dystrybucji urządzeń viaBOX w Polsce.

Płatności post-paid

W przypadku płatności post-paid przez system poboru opłat rejestrowana jest liczba faktycznie przejechanych kilometrów. Opłaty są następnie wygodnie rozliczane za pomocą urządzenia pokładowego viaBOX – bez konieczności ciągłego uzupełniania środków.

person fills out a document

Urządzenie pokładowe systemu viaToll

 • Urządzenie pokładowe wydawane jest za pobraniem kaucji w wysokości ok. 30 EUR (120 PLN),
 • która zostanie zwrócona w momencie zwrotu urządzenia. Istnieje możliwość opłacenia kaucji przy użyciu DKV Card!
 • Do odbioru urządzenia viaBox wymagane są: numer rejestracyjny oraz oryginały dokumentów pojazdu lub kopie wraz z pełnomocnictwem.

Zwrot urządzeń pokładowych

Urządzenia pokładowe pre-paid należy zwracać do punktów sprzedaży (POS). Należą do nich punkty kontaktowe, dystrybucyjne oraz przygraniczne punkty dystrybucyjne. Urządzenia pokładowe post-paid należy zwracać, wysyłając je bezpośrednio do DKV w Ratingen.

Zamawianie dodatkowych urządzeń viaBOX

Aby zamówić dodatkowe urządzenia viaBOX, należy wypełnić następujące formularze:

Można skorzystać z jednej z poniższych opcji:

 • przesłać listę pojazdów (należy podpisać każdą stronę) bez konieczności wypełniania wniosku o wprowadzenie zmian lub
 • wypełnić i podpisać wniosek o wprowadzenie zmian. Nie ma obowiązku podpisywania listy pojazdów. Jest to wariant szczególnie polecany dla klientów, którzy chcą wprowadzić zmiany w rejestracji dużej liczby pojazdów

Ponadto należy dostarczyć:

 • kopię dowodu rejestracyjnego / karty pojazdu każdego z pojazdów,
 • potwierdzenie klasy emisji spalin (np. certyfikat CEMT), jeżeli nie została odnotowana w dowodzie rejestracyjnym.

Prosimy o wysłanie zamówienia bezpośrednio do Państwa opiekuna w DKV. Jeśli nie posiadacie Państwo danych kontaktowych, prosimy o znalezienie tej informacji we właściwym dla Państwa przedstawicielstwie DKV.

Uwaga:

Należy wypełnić dwa egzemplarze umowy klienckiej, a następnie podpisać je w wyznaczonych miejscach. Jeden egzemplarz należy odesłać na adres DKV, drugi egzemplarz pozostaje u klienta. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim oddziałem DKV! Ogólne Warunki Handlowe oraz pozostałe informacje są dostępne na stronie: http://www.viatoll.pl

Poproś o oddzwonienie

Chcesz skorzystać również z zalet DKV? Z przyjemnością oddzwonimy do Ciebie.

Witaj !

Podaj nazwę firmy.

Wprowadź liczbę pojazdów.

Podaj swój numer telefonu, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Wprowadź swój kod pocztowy.

Zaakceptuj naszą politykę prywatności.

Przeczytaj tutaj Politykę prywatności.

* Pole wymagane