Sosialt engasjement - Fischer Foundation

Sosialt engasjement - Fischer Foundation

Støtte til ansattes sosiale engasjement - Fischer-stiftelsen, som nå er inne i sin tredje generasjon, har fremmet sosialt engasjement siden den ble opprettet på DKVs 75-årsjubileum. Et av hovedområdene er samfunnsengasjement. Frivillige er bærebjelker i samfunnet vårt. Mange foreninger og sosiale institusjoner er avhengige av frivillig engasjement for å fungere. Mange av DKVs ansatte jobber frivillig på fritiden. Fisher-stiftelsen har i over ti år aktivt fremmet det frivillige arbeidet til DKV-ansatte og hjelper også nåværende og tidligere ansatte som uforskyldt har havnet i en vanskelig situasjon.