KOVO 8 D. - TARPTAUTINĖ MOTERS DIENA

KOVO 8 D. - TARPTAUTINĖ MOTERS DIENA
TARPTAUTINĖ MOTERS DIENA

Kasmet kovo 8-ąją minima Tarptautinė moters diena (TŽD) yra pasaulinis renginys, skirtas socialiniams, ekonominiams, kultūriniams ir politiniams moterų pasiekimams paminėti. Jau daugiau nei 100 metų ši diena skirta tokiems klausimams kaip lygios teisės, teisingas darbo užmokestis ir geresnės darbo sąlygos, ir tapo svarbia proga didinti informuotumą apie lyčių nelygybę ir pasisakyti už moterų teises.

DKV Mobility Moters dienos šūkis yra "Break the Bias" ("Panaikinkime šališkumą"), kuriuo siekiama panaikinti lyčių stereotipus, kovoti su nesąmoningais šališkumais ir kurti įtraukesnę bei įvairesnę visuomenę. Šis šūkis primena, kad lyčių šališkumas yra daug kur egzistuojantis ir kad visi turime prisidėti prie jo šalinimo ir įveikimo.

Siekdamos paremti Tarptautinę moters dieną ir jos tikslus, daugelis organizacijų siūlo renginius ir veiklas, skirtas moterų įgalinimui ir lyčių lygybės skatinimui. Tai gali būti pagrindiniai pranešėjai, diskusijų grupės, mokymai ir seminarai, kuriuose aptariamos tokios temos kaip vadovavimas, karjeros vystymas, įvairovė ir įtrauktis, taip pat darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra.

Svarbu pažymėti, kad Tarptautinė moters diena skirta ne tik moterims; kiekvienas gali įsitraukti ir paremti šį tikslą. Ypač vyrams tenka svarbus vaidmuo kovojant su lyčių šališkumu ir skatinant lyčių lygybę. Dirbdami kartu galime panaikinti kliūtis ir sukurti teisingesnį ir įtraukesnį pasaulį visiems.