Polen PL
Polish Toll Bridge

Registriranje cestarine u Poljskoj

Izvan Poljske slanje uređaja viaTOLL-Box moguće je samo ako se naruči 10 ili više uređaja. Sve je druge narudžbe moguće podignuti na prodajnim mjestima.

Prijavite se u 4 jednostavna koraka

Icon versenden

3. Dopunite važne dokumente

Prikupite i zajedno pošaljite ostale dokumente:

 • presliku izvatka iz trgovačkog registra/prijave za obrt
 • potvrdu o OIB-u ako nije naveden u izvatku iz trgovačkog registra
 • presliku osobne iskaznice osobe koja je potpisala ugovor
 • po vozilu presliku prometne dozvole/knjižice motornog vozila
 • potvrda o razredu ispuštanja štetnih tvari ako nije navedena u prometnoj dozvoli (npr. CEMT dozvola)
 • Punomoć s uputama za ispunjavanje na njemačkom (PDF)

(Samo popunite ako: vlasnik tvrtke/direktor nije sam naručio odn. podignuo uređaj viaBOX)

Prilikom ispisivanja dokumenata za registriranje pazite na to da nisu prikazani simboli uputa za ispunjavanje.

Obračunavanje: Postupak prethodnog (Pre-Pay) ili naknadnog plaćanja (Post-Pay)

Birajte između dvije mogućnostimogučnosti plaćanja kod podmirivanja naknada za cestarinu u Poljskoj:

Mann vor Laptop

Postupak prethodnog plaćanja (Pre-Pay)

Kod prethodnog plaćanja uz prikaz kartice DKV CARD možete kupiti uređaj za prethodno plaćanje Pre-Pay Box. Taj se uređaj puni kreditima za cestarinu još prije vožnje. Za to se vozači koriste prodajnim mjestima za uređaj viaBOX u Poljskoj.

Postupak naknadnog plaćanja (Post-Pay)

Kod naknadnog plaćanja mreža cestarina obrađuje stvarno prijeđene kilometre. Naknade se naknadno putem uređaja viaBOX (On-Board-Unit) jednostavno i lako obračunavaju - bez stalnog punjenja.

Mann fühlt dokument aus

Uređaj OBU tvrtke viaToll

 • Uređaj On-Board-Unit može se podignuti uz kauciju od cca 30 EUR (120PLN).
 • Kaucija se vraća kada vratite ispravan uređaj OBU.
 • Kauciju je moguće namiriti karticom DKV CARD!
 • Za podizanje uređaja viaBox trebate imati registraciju vozila, originalne ili preslike dokumenata vozila, ali dodatno s punomoći.

Povrat uređaja OBU

Uređaje OBU za prethodno plaćanje treba vratiti na Point of Sale (POS) (kontaktna mjesta, distribucijska mjesta na granici i distribucijska mjesta).

Vraćanje uređaja za naknadno plaćanje Post Pay Box odvija se poštom izravno na adresu tvrtke DKV-a u Ratingenu.

Naknadno naručivanje uređaja viaBOX

Za naknadna naručivanja uređaja viaBOX treba ispuniti sljedeće obrasce:

Možete birati između:

 • slanja popisa vozila (potpisati svaku stranicu), ne treba ispuniti zahtjev za izmjenom ili
 • ispunite i potpišite zahtjev za izmjenom. Popise vozila ne trebate dodatno potpisati. To je osobito zanimljivo kupcima koji puno vozila žele naknadno registrirati.

Za to su potrebni sljedeći dokumenti:

 • po vozilu preslika prometne dozvole/knjižice motornog vozila,
 • potvrda o razredu ispuštanja štetnih tvari ako nije navedena u prometnoj dozvoli (npr. CEMT dozvola

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u DKV-u. Ukoliko nemate kontakt pri ruci, kontaktne podatke pronaći ćete u podružnici odgovornoj za Vašu zemlju.

Imajte na umu:

Korisnički ugovor treba ispuniti u dva primjerka i potpisati na svim potrebnim mjestima. Jedan se primjerak šalje DKV-u, a drugi ostaje vama. U slučaju dodatnih pitanja rado će vam pomoći DKV podružnica! Opće uvjete poslovanja i dodatne informacije potražite pod: http://www.viatoll.pl

Zatražite povratni poziv

Želite li ostvariti pogodnosti koje vam pruža DKV? Rado ćemo vas nazvati.

Za više informacija pročitajte našu izjavu o zaštiti podataka.

* Obavezna polja