CNP Ticket

Naknadno plaćanje francuske cestarine (CNP - Constatation de non paiement)

Od ožujka 2023. francuski cestarinski operatori više ne prihvaćaju vašu karticu DKV CARD. Međutim, mi smo i dalje tu za vas!

Na ovoj stranici pokazat ćemo vam kako možete brzo i jednostavno platiti otvorene CNP karte.

Platite vašu CNP kartu u dva koraka

1. Provjerite izdavatelja CNP karte

Provjerite od kojeg ste operatora autoceste dobili CPN kartu.

2. Platiti CNP kartu

Kliknite odgovarajućeg operatora autoceste koji je izdao vašu CNP kartu i provedite plaćanje:

APRR / AREA:

Rok plaćanja: 8 dana

Platno sredstvo: kreditnom karticom putem interneta

Do dobavljača

Upute za plaćanje

VINCI Autoroutes – Cofiroute / Arcour / ASF / Escota / ARCOS:

Rok plaćanja: 15 dana

Platno sredstvo: kreditnom karticom putem interneta

Do dobavljača

Upute za plaćanje

SANEF / SAPN:

Rok plaćanja: 10 dana

Sredstvo plaćanja: doznaka

Do dobavljača

Upute za plaćanje

Ako plaćate kreditnom karticom putem interneta, primit ćete digitalni račun izravno od operatora na internetskoj stranici. Ako plaćate doznakom, obratite se po potrebi operatoru autocesta (vidi Uputstva).

Naša preporuka za proizvod

Želimo vam preporučiti da se što prije prebacite na uređaj za naplatu cestarina DKV-a . Tako vam možemo jamčiti uspješnu provedbu i francusku cestarinu možete platiti automatski.

Prebacite se sada na naše uređaje za naplatu cestarina

FAQ - Imate pitanja?

Odgovorit ćemo vam

Kupce tjedno obavještavamo e-poštom o otvorenim CNP kartama. Ova e-pošta bit će poslana samo ako još uvijek postoje otvorene pozicije.

Izbor načina plaćanja (kreditna kartica ili doznaka) ovisi o dobavljaču. U našim smo uputama za plaćanje raščlanili točne mogućnosti plaćanja za vas.

Rok plaćanja određuje određeni operator autocesta. Detalje možete naći na odgovarajućoj CNP karti.

  • Ne plaćajte odgovarajuću CNP kartu!
  • Obavijestite nas o odgovarajućim registarskim pločicama vozila, uključujući CPN brojeve, putem adrese e-pošte FM-DKV-TOLL-FR-CNP@dkv-euroservice.com.
  • Protiv vlasnika ovog vozila pokreće se kazneni postupak.

Uz iznos CNP karte, bit će izrečena novčana kazna od najmanje 20 EUR po CNP karti, a protiv vlasnika predmetnog vozila pokrenut će se kazneni postupak.