Toll station

Nu kan du præregistrere dig til det nye e-toll-system i Polen


DKV hjælper dig i forbindelse med omstillingen af det aktuelle system til det nye polske vejafgiftssystem

Vigtig anbefaling: Behold ViaToll OBU'en! Denne OBU kan bruges i Polen indtil den 30. september 2021.

For at du fortsat kan betale vejafgift i Polen, som du plejer, kræves der nogle foranstaltninger, som vi kan hjælpe dig med. Da e-vejafgiftssystemet bruger GNSS-teknologi, har du brug for en ny OBU, der skal registreres igen.

Jeg vil gerne præregistrere mig til det nye polske vejafgiftssystem (e-toll)

Kort overblik over tidsplanen for e-vejafgiften (vi holder dig opdateret)

Maj 2021

  • Operatøren KAS åbner sin registreringsportal
  • Du kan starte registreringen

Juni 2021

  • Overgangsfase, hvor systemerne viaTOLL og e-TOLL kan bruges parallelt. Betalingen foregår stadig med viaBOX
  • Registrering er mulig
  • En overgangsfase indtil den 30.09.2021 giver mulighed for fortsat brug af viaTOLL OBU'en (anbefalet)

Oktober 2021

  • Fra den 01.10.2021 accepteres afregningerne af vejafgiften kun i det nye system
  • Der kan bruges forskellige OBU'er, DKV tilbyder et sortiment