Person im LKW

Doklad o minimální mzdě Loi Macron ve Francii

Ve Francii musejí mít všichni zahraniční řidiči u sebe doklad o tom, že je jim po dobu, po kterou řídí na území Francie, vyplácena alespoň minimální mzda platná ve Francii.

Zákonná minimální mzda ve Francii, „SMIC“, se stanovuje každý rok a v současnosti je 10,25 EUR za hodinu (od 1. ledna 2021). Kromě toho se musejí dodržovat vyšší minimální mzdy, pokud jsou stanoveny ve všeobecně závazných francouzských kolektivních smlouvách.

Více informací o hodinových mzdových sazbách a pravidlech pro pracovní dobu a odpočinek platných pro pracovníky v odvětví silniční dopravy naleznete zde.

Dopravci musejí mít navíc ve Francii zástupce, který uloží do francouzské databáze veškeré dokumenty požadované francouzskými úřady (např. měsíční výplatní pásky, pracovní smlouvy atd.).

Za tím účelem nabízíme našim zákazníkům možnost využívat za poplatek za každého řidiče server našeho španělského servisního partnera Servicios Bagem (SB). LUNADIS vám bude tento poplatek fakturovat v šestiměsíčním intervalu.

Zde uvedené služby nabízí a fakturuje od ledna 2018 naše dceřiná společnost LUNADIS GmbH + Co. KG . LUNADIS zajišťuje všechny služby koncernu DKV MOBILITY SERVICES Group, které nejsou bezprostředně spjaty s přepravou.

Zajistíme za vás následující úkony

  • Vyřízení všech záležitostí s francouzskými úřady
  • Pověření povinného autorizovaného zástupce ve Francii

Jak to funguje

1. Řidič se musí nejprve zaregistrovat na oficiálním portálu SIPSI francouzských úřadů.

2. Následně se můžete přihlásit na webové stránky Servicios Bagem a nahrát všechny úředně vyžadované dokumenty.

V případě nejasností v jakékoli fázi můžete vznášet dotazy v německém, anglickém nebo francouzském jazyce zde . Poplatky za tyto dokumenty budou vyúčtovány každých šest měsíců na faktuře DKV.

Vyžádejte si nyní nezávaznou nabídku!

Využijte všechny výhody poradenství od DKV, nejlepšího ve své třídě: vždy poctivé, individuální a především bezplatné poradenství ohledně pohonných hmot a servisních karet.

Přečtěte si naše podmínky pro ochranu dat .

* Povinný údaj