DKV Emergancy calls

Okamžitá pomoc v případě nouze


V případě potíží týkajících se čísla 00800 365 24 365 je příslušné číslo tísňového volání v dané zemi následující

Zwei Männer an einem Verladehof