toll slovakai SK
Toll Slovakia


Registrace do mýtného systému na Slovensku

Zaregistrujte se ve 4 jednoduchých krocích

icon document

1. Vyplňte zákaznický formulář

Platba předem (PrePay)

Formulář (PDF)

Následná platba (PostPay)

Formulář (Excel)

icon pen

2. Doklady

Pro bezplatnou registraci k oběma způsobům platby, předem i následně, jsou zapotřebí následující dokumenty:

  • výpis z obchodního rejstříku (nesmí být starší než 3 měsíce)
  • doklad o emisní třídě (pokud není uvedena v dokladech k vozidlu)
  • doklady k vozidlu
  • bankovní spojení
  • plná moc, je-li nutná
  • DIČ
  • občanský průkaz podepisující osoby

icon sent out

3. Obraťte se na kontaktní osobu DKV

Zašlete objednávku svému obchodnímu zástupci DKV. Pokud nemáte po ruce jeho kontaktní údaje, naleznete je v kontaktech na svou pobočku.

Poznámka:Je důležité, abyste dokumenty pro registraci zaslali DKV obyčejnou zásilkou, pouze v jejicoriginálních verzích, podepsané, a pokud možno opatřené razítkem.

Icon client in front of laptop

4. Vyzvednutí palubní jednotky OBU

Po zpracování žádosti o registraci poskytne palubní jednotku OBU přímo provozovatel mýtného systému SkyToll. Pokud přepravu zaplatí příjemce, je možné box dodat kurýrem. V ostatních případech bude možné palubní jednotku vyzvednout na tzv. kontaktních nebo distribučních místech (způsob dodání nebo vyzvednutí palubní jednotky OBU musí být uveden v příslušném dodatku k žádosti o registraci).

Grafický přehled kontaktních a distribučních míst (PDF)

Poznámka:U následné platby je nezbytné, aby palubní jednotku OBU namontoval autorizovaný servis (PDF) do 30 dnů od jejího převzetí.

  • Palubní jednotky OBU lze vracet pouze na prodejních místech.

S jakýmikoli dalšími dotazy ohledně instalace OBU a pořízení instalační sady se obracejte na slovenské sdružení dopravců:

ČESMAD Slovakia

Možnosti úhrady

Platba předem

Formulář pro platbu předem si můžete vyplnit předem a podat na kontaktních a distribučních místech. OBU pro platbu předem vám bude vydána na místě. Po převodu kreditu můžete začít s úhradami mýta na Slovensku.

Následná platba – bezplatná registrace

V případě následné platby jsou mýtné poplatky zaznamenávány a následně hrazeny kartou DKV CARD. Tento postup je vhodný především pro časté jízdy.

Upozorňujeme vás na dvě verze všeobecných podmínek:

Všeobecné podmínky provozovatele mýtného systému Skytoll (PDF)

Všeobecné podmínky národního provozovatele dálnic NDS (PDF)

Man in front of a laptop

Objednávka dalších palubních jednotek OBU

Pro opakované objednávky palubních jednotek OBU kompletně vyplňte následující formulář: objednávkový formulář

Navíc jsou zapotřebí následující dokumenty:

  • Pro každé vozidlo kopie dokladu o registraci vozidla a jeho vlastnictví
  • Doklad o emisní třídě, pokud není uvedena v dokladu o registraci vozidla (např. povolení CEMT)

broken car service

Vrácení palubních jednotek

Předplacené palubní jednotky musejí být vráceny na prodejních místech (kontaktní nebo prodejní místa). Boxy pro následnou platbu se vracejí výhradně na kontaktních místech.