Polish Toll Bridge PL
Polish Toll Bridge

Registrace do mýtného systému v Polsku

Mimo Polsko lze palubní jednotky viaTOLL objednávat pouze v počtu 10 kusů nebo více na jednu objednávku. Boxy objednané v menším počtu si mohou uživatelé vyzvedávat na prodejních místech.

Zaregistrujte se ve 4 jednoduchých krocích

Icon sent out

3. Dodejte důležité dokumenty

K žádosti přiložte také následující dokumenty:

 • Kopii výpisu z obchodního rejstříku / doklad o registraci firmy
 • Doklad o DIČ, pokud není součástí výpisu z obchodního rejstříku
 • Kopii občanského průkazu osoby, která podepsala smlouvu k příslušnému vozidlu
 • Kopii dokladu o registraci vozidla a jeho vlastnictví
 • Doklad o emisní třídě, pokud není uvedena v dokladu o registraci vozidla (např. povolení CEMT)
 • Plná moc s nápovědou pro vyplnění (PDF)

(Vyplňte pouze v případě, že box osobně neobjednává ani nevyzvedne majitel / generální ředitel společnosti)

Při tisku dokumentů pro registraci dbejte na to, aby na nich nebyly žádné symboly z nápovědy pro vyplnění.

Fakturace: Metoda platby předem nebo následné platby

Pro úhradu mýtných poplatků v Polsku máte na výběr mezi dvěma možnostmi platby:

Man in front of a laptop

Postup při platbě předem (PrePay)

Při platbě předem si uživatel pořídí pomocí karty DKV CARD palubní jednotku pro platbu předem, do které před jízdou převede kredit pro úhradu mýtného. Řidiči tak mohou učinit na kterémkoli prodejním místě viaBOX v Polsku.

Postup při následné platbě (PostPay)

V případě následné platby zaznamenává mýtná síť skutečně ujeté kilometry. Poté následuje jednoduchá a komfortní úhrada mýta prostřednictvím palubní jednotky viaBOX (On-Board Unit), takže není zapotřebí opakovaně převádět kredit.

person fills out a document

OBU od společnosti viaToll

 • Tuto palubní jednotku lze získat po složení zálohy cca 30 EUR (120 PLN).
 • Po řádném vrácení OBU je záloha proplacena uživateli zpět. Zálohu lze zaplatit kartou DKV Card!
 • K vyzvednutí palubních jednotek viaBOX budete potřebovat registrační značku vozidla, originální doklady k vozidlu nebo jejich kopie, poskytnuté s dodatečnou plnou mocí.

Vrácení palubních jednotek

Předplacené palubní jednotky musejí být vráceny na prodejních místech (kontaktní místa, hraniční prodejní místa nebo prodejní místa). Boxy pro následnou platbu se vracejí poštou přímo společnosti DKV v Ratingenu.

Objednávky dalších palubních jednotek viaBOX

Chcete-li objednat další palubní jednotky viaBOX, musíte vyplnit následující formuláře:

Můžete buď:

 • Zaslat zpět seznam vozidel (podepište každou stranu). Formulář žádosti o změnu nemusí být vyplněný nebo jej vyplňte a podepište.
 • Seznamy vozidel nemusejí být podepsány. To je důležité pro zákazníky, kteří chtějí změnit registrace mnoha vozidel.

Navíc jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • Pro každé vozidlo kopie dokladu o registraci vozidla a jeho vlastnictví
 • Doklad o emisní třídě, pokud není uvedena v dokladu o registraci vozidla (např. povolení CEMT)

Zašlete objednávku svému obchodnímu zástupci DKV. Pokud nemáte po ruce jeho kontaktní údaje, naleznete je v kontaktech na svou pobočku.

Poznámka

Zákaznická smlouva musí být vyhotovena ve dvou výtiscích a podepsána na všech požadovaných místech. Jednu verzi zašlete DKV, druhou si uschovejte. V případě dotazů se obraťte na svou pobočku DKV! Všeobecné podmínky a další informace naleznete na: http://www.viatoll.pl

Vyžádejte si nyní nezávaznou nabídku!

Využijte všechny výhody poradenství od DKV, nejlepšího ve své třídě: vždy poctivé, individuální a především bezplatné poradenství ohledně pohonných hmot a servisních karet.

Zdravíme vás

Uveďte název své společnosti.

Uveďte svou e-mailovou adresu.

Uveďte své telefonní číslo.

Uveďte stát, v němž sídlí vaše společnost.

Vyjádřete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.

Přečtěte si naše podmínky pro ochranu dat.

* Povinný údaj