Slowakije SK
Toll Bridge Slowakije

Registratie tol Slowakije

In vier simpele stappen registreren

Icon document

2. Aanvullende documentatie

Voor gratis registratie (pre-pay en post-pay) heeft u de volgende documenten nodig:

 • uittreksel uit het Handelsregister (niet ouder dan 3 maanden)
 • attest emissiecategorie (indien niet op voertuigpapieren vermeld)
 • voertuigpapieren
 • bankgegevens
 • volmacht indien van toepassing
 • btw-registratie en -identificatie
 • identiteitsbewijs van de ondertekenaar

Icon sent out

3. Contact opnemen met uw DKV account manager

Stuur uw bestelling toe aan uw eigen DKV account manager. Als u zijn of haar gegevens niet bij de hand hebt, vindt u ze bij uw DKV vestiging.

Let op: Het is belangrijk dat u uw registratieformulieren, zo mogelijk in origineel met handtekening en bedrijfsstempel toestuurt aan DKV per gewone post.

Icon app

4. OBU afhalen

Na verwerking van uw aanvraag komt uw OBU rechtstreeks van tolexploitant SkyToll. Als de ontvanger de verzendkosten betaalt kan de box per koerier worden bezorgd. In alle andere gevallen moet u de box afhalen bij de ‘Contact Points’ of ‘Distribution Points’ (geef wijze van ontvangst in de bijlage aan).

Grafisch overzicht Contact en Distribution Points (PDF)

Let op:

 • Voor post-pay moet u uw OBU binnen 30 dagen na ontvangst laten installeren bij een gecertificeerd inbouwstation (PDF).
 • OBUs can only be returned to the Points of Sale (POS).

Voor vragen over OBU installatie en aanschaf van een installatieset kunt u zich wenden tot de Slowaakse Bond voor het Wegvervoer.

ČESMAD Slowakije

Afrekenopties

Pre-pay afrekenen

U kunt uw pre-pay aanvraagformulier eerst invullen en dan afgeven bij een Contact Point of Distribution Point. Hierna krijgt u uw pre-pay OBU overhandigd. Na laden van een toltegoed kunt u in Slowakije op weg.

Post-pay afrekenen – Gratis registreren

Bij post-pay wordt uw tol via de DKV CARD geregistreerd en vervolgens afgerekend. Deze procedure is voor met name frequente rijders geschikt.

Let op: Twee versies Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden tolexploitant Skytoll (PDF)

Algemene Voorwaarden nationale wegexploitant NDS (PDF)

Man in front of Laptop

Aanvullende bestellingen voor OBU’s

Voor vervolgorders van OBU’s vult u bijgaand: Bestelformulier volledig in.

Verder heeft u de volgende papieren nodig:

 • Voor elk voertuig: kopie-kentekenbewijs/ eigendomsbewijs
 • Attest emissiecategorie, indien niet in de kentekenpapieren (b.v. CEMT-bewijs) vermeld.

Order form

Retourneren van OBU’s

U kunt uw pre-pay OBU weer inleveren bij de verkooppunten (Points of Sale; POS of Contact Points). Post-pay OBU’s kunnen alleen bij Contact Points worden ingeleverd.