{{include.title}}

Grote progressie DKV Mobility bij naleving klimaatafspraken en ESG-targets voor milieu, maatschappij en governance
Sustainability Report 2021

DKV Mobility, vooraanstaand Europees B2B-platform voor betaaloplossingen onderweg, presenteert zijn Duurzaamheidsrapport 2021. Het rapport laat onder meer een duidelijke vooruitgang zien bij de uitbreiding van het netwerk van elektrische laadpunten en de vergroting van het acceptatienetwerk voor alternatieve brandstoffen. Verder verwoordt het rapport de ESG-strategie van DKV Mobility, met daarin tien, zogenoemde “ESG impact targets“ voor 2025.

In 2021 is DKV Mobility erin geslaagd zijn broeikasemissies ten opzichte van het uitgangsjaar 2019 met 43% te reduceren. Het acceptatienetwerk voor elektrische laadpunten is binnen een jaar vrijwel verdubbeld en het totale Europese acceptatienetwerk voor tankstations voor alternatieve brandstoffen is verder vergroot. Bovendien is DKV Mobility zich voortdurend blijven focussen op zijn breed opgezette ESG-strategie en is specifieke vooruitgang geboekt bij het bevorderen van genderdiversiteit en de ambities op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De duurzaamheids- en ESG-performance van DKV Mobility zijn door EcoVadis en Sustainalytics positief aangeduid en onderschreven.

“2021 was voor ons een exceptioneel jaar. Enerzijds was er dynamische groei; anderzijds zagen we een significante afname van onze broeikasemissies,” zegt Marco van Kalleveen, CEO van DKV Mobility. “Eén van onze zwaartepunten blijft het verder faciliteren en bevorderen van de energietransitie, door onze klanten bij hun overstap op alternatieve brandstof en e-mobility met onze producten en diensten te ondersteunen.”

Omvorming tot duurzame mobiliteit

Een jaar na de klimaattoezegging van DKV Mobility om het eigen bedrijf uiterlijk 2023 klimaatpositief te laten opereren is er sprake van een veelbelovende start. Vergeleken met het uitgangsjaar 2019 is DKV Mobility er eind 2021 in geslaagd zijn broeikasemissies met 43% terug te dringen. Bovendien zijn belangrijke mijlpalen behaald op gebied van de toezegging van DKV Mobility om de CO2-intensiteit van de wagenparken van zijn klanten uiterlijk 2030 met 30% te hebben gereduceerd. Zo omvatte het servicenetwerk van DKV Mobility naast 67.000 tankstations in 2021 al circa 20.000 tankstations voor brandstofalternatieven als LNG, CNG, HVO of waterstof. Met circa 240.000 elektrische laadpunten eind 2021 (inmiddels zo’n 285.000) biedt DKV Mobility bovendien toegang tot één van Europa’s grootste oplaadnetwerken voor elektrische voertuigen.

ESG-strategie door ratingbureaus onderschreven

Naast het behalen van zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen wil DKV Mobility een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s; Sustainable Development Goals) waarbij het bedrijf voor 2025 tien ESG impact targets heeft gedefinieerd. Zo heeft service provider DKV Mobility zich gecommitteerd aan het verhogen van het aandeel vrouwen in leidinggevende posities met 35% per uiterlijk 2025, terwijl gelijke man-/vrouw verdeling over de totale personeelslinie inmiddels vrijwel is gerealiseerd. Om zijn duurzaamheidsprestaties werd DKV in 2021 al een gouden medaille toegekend door EcoVadis, een gerenommeerde onafhankelijke duurzaamheidsbeoordelaar. Met deze rating behoort DKV Mobility tot de beste 3 procent van bedrijven in de categorie "andere bedrijfsondersteunende dienstverlening" en tot de beste 6 procent van de circa 90.000 bedrijven die in december 2021 door deze mondiale duurzaamheidsbeoordelaar geëvalueerd werden.

Ook ontving DKV Mobility begin 2022 een sterke ESG-rating van Sustainalytics. Met een score van 10,5 (gering risico) behoort DKV Mobility tot de beste 2 procent van de bijna 15.000 beoordeelde ondernemingen wereldwijd.

Om het Duurzaamheidsrapport 2021 van DKV Mobility te downloaden, klik hier .

Dr. Mirko-Alexander Kahre

Director Corporate Communications, Marketing & Sustainability

Mobil +49 152 56581027

mirko.kahre@dkv-mobility.com

Dirk Heinrichs

Press Spokesman

Mobil +49 172 2497688

dirk.heinrichs@dkv-mobility.com

Julianna Norsam

Manager Corporate Communications

Mobil +49 152 57601328

julianna.norsam@dkv-mobility.com

Carolin Hüppe

Manager Corporate Communications

Mobil +49 174 1856366

carolin.hueppe@dkv-mobility.com